An Idiom a Day

lose ground

557) lose groundperdre terreny (ex.: In spite of working harder, we're steadily losing ground = Malgrat que treballem de valent, cada vegada perdem més terreny).
ORIGEN: 1589. Originalment aquesta expressió es referia al territori perdut per un exèrcit en retirada.
SINÒNIM: També fall behind (lit.: caure enrere).
NOTA GRAMATICAL: Les expressions catalanes cada vegada més/menys, que denoten progrés o regressió en una acció o procés, es poden traduir per steadily, com en l'exemple, o bé pels girs more and more, less and less i fewer and fewer. Exemples: cada vegada més gent = more and more people, treballar cada vegada menys = work less and less i cada vegada menys llibres = fewer and fewer books.