An Idiom a Day

be a close call

613) be a close callvenir d'un pèl (ex.: That was a close call and we're lucky to be alive! = Això ha vingut d'un pèl i és una sort que encara siguem vius!)
ORIGEN: 1894. Literalment, una decisió renyida. L'expressió al·ludeix a una decisió (call) difícil de determinar (per això, close), que es podria decantar tant per una banda com per l'altra.
COMENTARI: També be a close shave (lit.: ser una afaitada arranada). A més, esmentem l'expressió too close for comfort (massa a prop per a estar-hi còmode).
SINÒNIMS: En són sinònims a narrow escape (lit.: una escapada estreta) i a near thing (lit.: una cosa a prop).
NOTA LÈXICA: L'adjectiu català viu viva, que significa amb vida, es tradueix en anglès per alive (He's still alive = Encara és viu), mentre que l'adjectiu vivent es tradueix per living (The night of the living dead = La nit dels morts vivents).