An Idiom a Day

bookworm

620) bookwormlletraferit, rata de biblioteca, pou de ciència (ex.: It's a sad day for bookworms because the Encyclopedia Britannica has ended the sale of the print edition = És un dia trist per als lletraferits perquè l'Enciclopèdia Britànica ha posat fi a la venda de l'edició impresa).
ORIGEN: 1891. Literalment, aquest és el nom que es dóna a diversos insectes petits que s'alimenten de la cola que serveix per a enquadernar els llibres.
SINÒNIMS: Altres expressions que tenen sentits relacionats amb bookworm són know-it-alls (saberuts) i, humorísticament, walking encyclopedias (lit.: enciclopèdies ambulants).
NOTA LÈXICA: Quan el verb acabar significa portar a fi se sol traduir en anglès per finish. En canvi, quan vol dir tenir fi es tradueix per end o be over. Exemples: Vam acabar la feina = We finished the job; El conte acaba aquí = The story ends here; S'ha acabat la reunió = The meeting is over.