An Idiom a Day

make ends meet

656) make ends meetarribar al final de mes, anar-hi anant, fer bullir l'olla (ex.: Since Bob lost his job, it's hard for them to make ends meet on only Sally's salary = Com que en Bob va perdre la feina és difícil que arribin al final de mes amb tan sols el salari de la Sally).
ORIGEN: 1661. Literalment, fer que les puntes s'uneixin. És possible que aquesta expressió vingui de la traducció del francès «joindre les deux bouts» = unir els dos extrems, i els extrems deuen fer al·lusió als ingressos i a les despeses.
COMENTARI: L'any 1662, Thomas Fuller va escriure en l'obra «The History of the Worthies of England»: "Worl·ly wealth he cared not for, desiring only to make both ends meet" (No li importava l'abundància mundana, només desitjava d'anar-hi anant).
SINÒNIMS: També live within one's means = viure segons els mitjans propis i eke out a living = aconseguir el que cal per a viure.