make oneself scarce

657) make oneself scarcefer-se fonedís, fugir corrents, fugir cames ajudeu-me (ex.: He took advantage of the confusion to make himself scarce = Va aprofitar la confusió per a fer-se fonedís).
ORIGEN: 1800. Literalment, fer-se difícil de trobar.
COMENTARI: L'adjectiu scarce també s'usa en la dita scarce as hen's teeth (lit.: tan escàs com les dents d'una gallina).
SINÒNIMS: El mot vamoose (pron.: /vè·mús/), derivat de l'espanyol «vamos», s'usa a vegades als EUA. Altres sinònims són hightail it (fugir amb la cua alta), take a powder (lit.: agafar pols) i make a getaway (fugir).
NOTA LÈXICA: El verb aprofitar no correspon directament a cap verb anglès. Es pot traduir per make use of (ex.: Podem aprofitar aquests vells llençols = We can make use of these old sheets), be of use (Això no aprofita a ningú = This isn't of use to anybody), i take advantage of (aprofitar l'avinentesa = take advantage of the opportunity; aprofitar-se d'algú = take advantage of someone).