An Idiom a Day

on the QT

671) on the QTa la quieta, d'amagat, d'estranquis (ex.: Certain things are best accomplished on the QT = És millor dur a terme segons quines coses a la quieta).
ORIGEN: 1894. QT és una abreviatura de quiet (QuieT).
COMENTARI: Si un polític diu alguna cosa a la QT, és sinònim de off the record, que vol dir d'una manera no oficial.
SINÒNIMS: Unes expressions semblants són on the sly (d'amagat), in secret (en secret), hush-hush (secret) (ex.: The project is very hush-hush = El projecte és molt reservat) i mum's the word = (lit.: silenci és el mot).