easy as pie

711) easy as piebufar i fer ampolles, com donar palla a la mula (ex.: For Catalans, learning Italian is easy as pie = Per als catalans, aprendre l'italià és bufar i fer ampolles).
ORIGEN: 1903. Literalment, tan fàcil com un pastís. El mot pie es fa servir com a metàfora per a persones o coses agradables (p.e., nice as pie = bo com el pa).
SINÒNIMS: També es diu a walk in the park (lit.: un passeig pel parc) i easy as falling (o rolling) off a log (lit.: tan fàcil com caure d'un tronc).