to let slip

755) to let slipanar-se'n de la llengua, dir alguna cosa que convenia callar (ex.: They wouldn't have found the hiding place if someone hadn't let it slip = No haurien descobert l'amagatall si algú no se n'hagués anat de la llengua).
ORIGEN: 1540. Literalment, deixar escapar. Fa al·lusió a deslligar els gossos.
COMENTARI: En l'obra «Julius Caesar» de Shakespeare, Marc Antony diu: "Caesar's spirit will... cry 'Havoc', and let slip the dogs of war" (l'esperit de Cèsar... cridarà 'Pillatge!' i desfermarà els gossos de la guerra).
SINÒNIMS: Dues expressions sinònimes són let the cat out of the bag (lit.: deixar que el gat surti del sac) i spill the beans (lit.: abocar les mongetes). A més, esmentem el verb col·loquial blab (esbombar).