go ballistic

938) go ballisticposar-se fet una fúria, agafar una enrabiada, perdre els estreps (ex.: When I told her I'd lost her keys she went ballistic = Quan li vaig dir que havia perdut les seves claus es va posar feta una fúria).
ORIGEN: 1966. Literalment, anar balístic no té gaire sentit, ja que balística vol dir "relatiu o pertanyent al projectil o a la balística". De segur que la dita fa referència a ballistic missiles (míssils balístics), al·ludint a l'explosió que provoquen.
SINÒNIMS: En són sinònims (amb els sentits literals) blow a gasket (petar una juntura), fly off the handle (sortir volant del mànec) i go off the deep end (saltar de la punta profunda).
NOTA LÈXICA: Pel que fa al verb perdre, cal tenir en compte que la seva forma reflexiva perdre's no vol dir perdre a un mateix, sinó esdevenir perdut (get lost).