An Idiom a Day

take a shortcut

990) take a shortcutfer drecera (ex.: The last time we took one of your shortcuts we were an hour late = L'última vegada que vam fer una de les teves dreceres vam arribar amb un hora de retard).
ORIGEN: 1828. Literalment, agafar una drecera.
COMENTARI: Pel que fa als mots shortcut i drecera, observem que, a part de significar un camí més curt que el principal, en sentit figurat també es poden referir a la manera més eficaç per a fer o aconseguir ràpidament allò que hom vol. A més, on el català diu no hi ha drecera sense costera, l'anglès diu there are no shortcuts to success (lit.: no hi ha dreceres per a assolir l'èxit).
SINÒNIMS: Si es tracta d'una drecera per a estalviar temps, l'anglès l'anomena timesaver (lit.: estalviador de temps).