Comparació de categoria gramatical

Quan es cerca una cadena en una o més categories gramaticals a vegades es vol saber si els resultats pertanyen també a altres categories. Per exemple, per començar, una cerca de la cadena /ar$/ en Adjectius trobarà 305 resultats.

Hi havia 305 resultats de la cadena /ar$/ en Adjectius.

Però si volem saber quantes d'aquestes ocurrències són també verbs transitius, sota Suprimeix ocurrències podem clicar el botó llevat que el mot pertanyi a... i després clicar Verbs transitius. (Com que només assenyalem una categoria gramatical, els botons per totes aquestes categories i qualsevol d'aquestes categories són irrelevants.) Els resultats són:

Hi havia 29 resultats de la cadena /ar$/ en Adjectius 
que es troben també en Verbs transitius.

Si canviem llevat que el mot pertanyi a... a si el mot pertany a..., el programa només mostrarà aquells adjectius que no són també verbs transitius:

Hi havia 276 resultats de la cadena /ar$/ en Adjectius 
que no es troben en verbs transitius.

Remarquem que 29 i 276 sumen a 305, el nombre total d'adjectius terminats en ar. Les mateixes cerques per noms masculins mostren:

Hi havia 13 resultats de la cadena /ar$/ en Adjectius 
que es troben també en Noms masculins.
Hi havia 292 resultats de la cadena /ar$/ en Adjectius 
que no es troben en Noms masculins.

També es pot saber el nombre d'ocurrències que es donen en més d'una categoria gramatical. Si cliquem tant Noms masculins com Verbs transitius hi haurà quatre maneres de fer la cerca:

 1. Suprimeix ocurrències si el mot pertany a... totes aquestes categories
  El programa suprimirà dels resultats tot adjectiu que pertanyi tambè a les categories de noms masculins i verb transitius; és a dir, només suprimirà ocurrències que pertanyen a totes tres categories gramaticals:
  Hi havia 304 resultats de la cadena /ar$/ en Adjectius 
  que no es troben en Noms masculins i Verbs transitius.
 2. Suprimeix ocurrències llevat que el mot pertanyi a... totes aquestes categories
  El programa suprimirà dels resultats tot adjectiu que no és ni un nom masculí ni un verb transitius deixant només les ocurrències que pertanyen a totes tres categories gramaticals:
  Només hi havia 1 resultat de la cadena /ar$/ en Adjectius 
  que es troba també en Noms masculins i Verbs transitius.
 3. Suprimeix ocurrències si el mot pertany a... qualsevol d'aquestes categories
  El programa suprimirà dels resultats tot adjectiu que pertanya a una o altra de les categories gramaticals noms masculins o verbs transitius deixant només els adjectius que no pertanyen a cap dels dos categories:
  Hi havia 264 resultats de la cadena /ar$/ en Adjectius
  	que no es troben en Noms masculins o Verbs transitius.
 4. Suprimeix ocurrències llevat que el mot pertanyi a... qualsevol d'aquestes categories
  El programa suprimirà dels resultats tot adjectiu que no és ni nom masculí ni verb transitiu deixant només els adjectius que pertanyen a una o altra de les dues categories:
  Hi havia 41 resultats de la cadena /ar$/ en Adjectius 
  	que es troben també en Noms masculins o Verbs transitius.

visca.com | Diccionari Regex

Email