visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil
9 — Els àpats

Observem que els mots catalans esmorzar, dinar i sopar són noms i verbs alhora i que es tradueixen diferentment en anglès:

esmorzar — n. breakfast v. have breakfast
dinar — n. lunch v. have lunch
sopar — n. dinner v. have dinner

Exemples d'ús com a noms:

1) Ens va donar un bon esmorzar.
She gave us a good breakfast.
2) Ara faig el sopar.
Now I'm making dinner.

Exemples d'ús com a verbs:

3) Esmorzem a les vuit.
We have breakfast at eight.
4) Ara estan dinant.
Now they are having lunch.
5) Ahir vam sopar a les deu.
We had dinner at ten last night.
6) Hem esmorzat aquí moltes vegades.
We have had breakfast here many times.

EXERCICIS 9

1) Sempre dinem a les dues.
2) Quan volen esmorzar?
3) Què faràs per sopar?

<- Lliçó 8 | Índex | Lliçó 10 ->
visca.com | Anglès difícil