visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

104 — Segons qui mana

Quan el gir «segons + nom» vol dir en consonància amb algú o amb alguna cosa se sol traduir en anglès pel gir "according to + nom" (exs. 1-3). En canvi, quan es fa servir de conjunció (volent dir d'acord amb allò que) es tradueix per "according to what + subordinada" (exs. 4 i 5). Exemples:

1) Segons els diaris, 750.000 persones van sortir al carrer per manifestar-se contra la violència.
According to the newspapers, 750,000 people came out on the street to demonstrate against violence.

2) Els ciclops eren gegants que segons la mitologia grega tenien solament un ull al mig del front.
The Cyclops were giants that, according to Greek mythology, had only one eye in the middle of their foreheads.

3) El conte de la caminada a Emmaús es relata en l'Evangeli segons sant Lluc.
The story of the walk to Emmaus is told in the gospel according to Saint Luke.

4) Segons diuen aquests psicòlegs, la telequinesi és un fet comprovat.
According to what these psychologists say, telekinesis is a proven fact.

5) Segons informa la policia, la trepa va ser dirigida per una dona.
According to what the police report, the gang was led by a woman.

Una excepció és quan la preposició segons és sinònim amb el gir depenent de, cas en què es tradueix per depending on. Exemples:

6) És com una fulla que es mou segons d'on bufa el vent.
He is like a leaf that moves depending on where the wind blows from.

7) El contingut dels programes canvia segons qui mana.
The content of the programs changes depending on who is in office.

Quan la locució segons que introdueix dues possibilitats hipotètiques es pot traduir en anglès de dues maneres: per les expressions depending on whether o, menys sovint, according to whether. Exemples:

8) Segons que siguis bo o dolent, així et tractaré.
Depending on whether you are good or bad, that's the way I'll treat you.

9) Els resultats varien segons que hagin tingut en compte o no aquests factors.
The results change depending on whether they've taken these factors into account or not.

Finalment, observem que el gir segons com es tradueix en anglès per depending on how, però que aquest ha de tenir un complement; en anglès no podem dir simplement segons com... (depending on how...), sinó cal dir segons com ho miris, segons com es faci, etc. (vegeu ex. 10). També hi ha la possibilitat de traduir segons com sense complement per depending on the circumstances (depenent de les circumstàncies). Exemples:

10) Segons com ho miris, el pots considerar culpable o no.
Depending on how you look at it, you might consider him to be guilty or not.

11) Segons com, la proposta ens pot resultar simpàtica o no.
Depending on how (it is presented / we look at it / etc.), the proposal may seem attractive or not.
o Depending on the circumstances, the proposal...

EXERCICIS 104

1) Ah, sí? Segons qui?
2) Segons que ens informa la policia, els espanyaportes [burglars] eviten cases amb gossos.
3) Segons com votessin, els immigrants podrien jugar-hi un paper molt important.

<- Lliçó 103 | Índex | Lliçó 105 ->
visca.com | Anglès difícil