visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

106 — Robatoris

Quan el verb català robar vol dir apropiar-se indegudament d'allò que és propietat d'altri —és a dir, quan el complement és un objecte— se sol traduir en anglès per steal, stole, stolen. (Recordem que robar a algú es tradueix per steal from someone; vegeu tema 95 — Ens va comprar el cotxe, p. .) En canvi, quan té un complement personal, cal fer servir el verb rob. O sigui, en anglès, We steal things and we rob people. A més, rob tradueix també el verb atracar quan aquest significa escometre algú o atacar un establiment; per tant, we also rob banks (també atraquem bancs). Vegem ara uns quants exemples:

1) M'han robat el rellotge. Me'l van robar.
They've stolen my watch. They stole it from me.

2) La cleptomania és la propensió patològica a robar.
Kleptomania is the pathological inclination to steal.

3) Els lladres volgueren aprofitar-se de la confusió per a robar.
The thieves wanted to take advantage of the confusion to steal.

4) Això és robar als pobres.
This is stealing from the poor.

5) Aquesta noia em té el cor robat.
This girl has stolen my heart.

6) Després de robar-lo, el van deixar lligat en un arbre.
After robbing him, they left him tied to a tree.

7) Tres encaputxats van atracar dissabte a la matinada una farmàcia de guàrdia.
Three hooded men robbed an all-night pharmacy early Saturday morning.

8) Avui m'han atracat i m'han agafat el moneder.
Today I was robbed and they took my wallet/billfold.

Pel que fa als substantius, en català, una persona que roba és un lladre, que se sol traduir en anglès per thief (que té el plural irregular: thieves); el que perpetra és un robatori (theft). Un lladre de cases s'anomena burglar (espanya-portes) i el robatori que perpetra és conegut com a burglary. En anglès un carterista s'anomena pickpocket i el qui s'emporta objectes d'una botiga sense pagar es diu shoplifter (el verb és shoplift). Finalment tenim el verb rustle i el derivat substantiu rustler, que volen dir robar bestiar i lladre de bestiar, respectivament.

EXERCICIS 106

1) Robar per viure bé és arriscat.
2) Qui roba la meva bossa [purse] em roba una bagatel⋅la [trash].
3) Quanta gent va atracar, la trepa [gang]?

<- Lliçó 105 | Índex | Lliçó 107 ->
visca.com | Anglès difícil