visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

12 — Abans era prima

Continuant amb el nostre estudi sobre el temps imperfet català, observem que el gir «abans + temps imperfet» —que es fa servir per a expressar accions i estats que s'esdevenien o existien en el passat però ara no— es tradueix en anglès amb el modal used to més l'infinitiu simple (l'infinitiu sense la partícula to). Exemples:

1) Abans treballaven en una fàbrica.
They used to work in a factory.

2) Abans era prima.
She used to be thin.

Negacions i preguntes se solen construir fent servir l'auxiliar did. Exemples:

3) Abans no parlava tant.
He didn't use to talk so much.

4) Abans sortia amb la Marta?
Did he use to go out with Marta?

5) Abans no hi havia una taverna aquí?
Didn't there use to be a tavern here?

Observem en els dos exemples següents que l'infinitiu que segueix el gir used to és be able to, en el cas de podia i have to en el cas d'havíem de:

6) Abans em podia tocar els dits dels peus sense doblegar els genolls.
I used to be able to touch my toes without bending my knees.

7) Abans havíem de llevar-nos molt d'hora.
We used to have to get up very early.

Finalment val a dir que el gir català «imperfet de soler + infinitiu» també pot traduir-se en anglès per «used to + infinitiu»; exemple:

8) Quan vivia a Cadaqués, solia nedar cada dia.
When I was living in Cadaqués, I used to swim every day.

En el proper article veurem una altra manera de traduir en anglès aquest gir català.

EXERCICIS 12

1) Abans no roncava tant (ell).
2) Abans ho perdia tot (jo).
3) Abans volia ser metgessa.

<- Lliçó 11 | Índex | Lliçó 13 ->
visca.com | Anglès difícil