visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

13 — Quan jo vivia a Cadaqués...

Quan l'imperfet català expressa accions repetides —sobretot rutinàries— dins un període en el passat, se sol traduir en anglès pel modal would més infinitiu simple. Observem que a vegades es fa servir la construcció «imperfet de soler + infinitiu» per a algunes de les accions en el passat (sobretot la primera), construcció que en anglès correspon al gir «used to + infinitiu simple». Exemples:

1) El diumenge en Joan es llevava (o solia llevar-se) d'hora. Caminava fins al poble on els seus amics l'esperaven. Esmorzaven plegats al bar i després anava amb moto a la cala, on nedava i prenia el sol fins a l'hora de dinar.
On Sundays Joan would get up (o used to get up) early. He'd walk as far as the town where his friends would be waiting for him. They'd have breakfast together in the bar and then he'd ride his motorbike to the cove, where he would swim and sun-bathe until it was time for lunch.

2) Quan estudiava a la universitat, passava (solia passar) tardes senceres a la biblioteca.
When I was studying at the university, I would (I used to) spend entire afternoons in the library.

3) Quan jo vivia a Cadaqués, nedava gairebé cada dia.
When I was living in Cadaqués, I would (I used to) go swimming almost every day.

Així, doncs, recordant també l'article anterior, veiem que el modal anglès used to es tradueix en català amb dues construccions: «abans + imperfet» (ex.: Abans ho feia) o bé «imperfet de soler + infinitiu» (ex.: Solia fer-ho). Cal no confondre aquests sentits, ja que el primer expressa la idea de `abans sí, però ara no', mentre que el segon simplement descriu accions repetides dins un període en el passat; no ens diu res d'ara. Vegem ara uns exemples contrastats:

4) She used to be thin.
Abans era prima (no: Solia ser prima).
5) When we were children we used to go (o ... we would go) fishing every day.
Quan érem nens solíem anar (anàvem) a pescar cada dia (no: Quan érem nens abans anàvem a pescar).
6a) I used to start work at seven o'clock, but now I start at eight-thirty.
Abans començava a treballar a les set, però ara començo a dos quarts de nou.
b) When I was living in Paris, I used to start (I would start) work at nine o'clock.
Quan vivia a París, començava (solia començar) a treballar a les nou.

EXERCICIS 13

1) En aquells dies, ella sempre em criticava.
2) Quan vivíem a París no agafàvem mai el Metro després de les onze.
3) Quan anava a l'universitat estudiava cinc hores al dia.

<- Lliçó 12 | Índex | Lliçó 14 ->
visca.com | Anglès difícil