visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

15 — Li he deixat el cotxe i ara no recorda on l'ha deixat!

Una curiositat és que els sentits principals del verb català deixar es tradueixen per tres verbs irregulars anglesos que comencen amb les lletres le. Vegem ara aquests tres casos:

— En la majoria dels seus sentits, el verb deixar es tradueix en anglès pel verb leave left left (que també vol dir marxar). Exemples:

1) He deixat les claus a la cuina.
I left the keys in the kitchen.

2) Deixem el camí aquí i agafem la drecera.
We leave the road here and take the shortcut.

3) Aquest got ha deixat una marca a la taula.
This glass has left a mark on the table.

4) No deixis per a demà el que puguis fer avui.
Don't leave for tomorrow what you can do today.

5) El meu oncle em va deixar una casa de pagès.
My uncle left me a farmhouse.

— Quan el verb deixar vol dir prestar es tradueix en anglès per lend lent lent. Exemples:

6) Deixa'm el llapis.
Lend me your pencil.

7) Li he deixat vint euros.
I've lent him twenty euros.

8) Li he deixat el cotxe i ara no recorda on l'ha deixat!
I lent her my car and now she doesn't remember where she left it!

(Cal no confondre el verb lend lent lent amb el verb borrow, que vol dir agafar en préstec; en parlarem en el proper article.)

— Quan el verb deixar vol dir permetre es tradueix en anglès per let let let. Exemples:

9) Deixa'l parlar!
Let him speak!

10) Els meus pares no em deixen sortir amb en Ricard.
My parents won't let me go out with Ricard.

11) L'ajuntament no deixarà que els veïns tanquin el carrer.
The city government won't let the neighbors close down the street.

EXERCICIS 15

1) On has deixat els diners que t'he deixat?
2) No els deixis jugar al carrer.
3) Sempre deixo les claus aquí.

<- Lliçó 14 | Índex | Lliçó 16 ->
visca.com | Anglès difícil