visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

17 — Estàs a punt? Estic a punt de caure!

La locució catalana estar a punt per significa preparat o disposat per a una cosa i es tradueix en anglès per la locució be ready to. En canvi, la locució estar a punt de, que destaca accions imminents, se sol traduir per be about to. Exemples:

1) Estàs a punt?
Are you ready?

2a) Estem a punt per començar la classe.
We are ready to begin the class.
b) Estem a punt de començar la classe.
We are about to begin the class.

3) Vam passar per casa seva a les vuit però encara no estaven a punt per marxar.
We passed by their house at eight but they weren't ready to leave yet.

4) Estic a punt de caure!
I'm about to fall!

5a) Esteu a punt per dinar?
Are you ready to have dinner?
b) Ara no puc parlar; estem a punt de dinar.
I can't talk now; we're about to have lunch.

6) Em va fer enfadar tant que estava a punt de donar-li un cop de puny!
He made me so angry I was about to punch him!

En resum:

estar a punt per + infinitiu = be ready to + infinitiu

estar a punt de + infinitiu = be about to + infinitiu

EXERCICIS 17

1) Esteu a punt per començar?
2) El Joan està a punt d'arribar.
3) Els pilots han d'estar sempre a punt per volar.

<- Lliçó 16 | Índex | Lliçó 18 ->
visca.com | Anglès difícil