visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

18 — El verb claim

Un significat important del verb anglès claim és afirmar que una cosa és certa, sobretot quan pot haver-hi dubtes. A més, l'ús de claim implica que la veritat o no de la proposició depèn de l'opinió que l'oient té del qui afirma el fet. En la majoria dels contextos els verbs asseverar i sostenir poden expressar aquesta idea, però no solen ser d'ús quotidià i així claim es tradueix normalment per dir. Exemples:

1) They claim they were at home when the man was murdered.
Asseveren/Sostenen/Diuen que eren a casa quan l'home va ser assassinat.

2) He claims that it was an accident, that he didn't do it on purpose.
Assevera/Sosté/Diu que era un accident, que no ho va fer expressament.

3) The company claims that it is committed to sustainable agriculture.
L'empresa assevera/sosté/diu que té un compromís amb l'agricultura sostenible.

En canvi, quan el verb claim vol dir voler que alguna cosa sigui reconeguda com a certa, es tradueix en català per pretendre. Exemples:

4) He claimed to be the only man strong enough to lift the stone.
Pretenia ser l'únic home prou fort per a aixecar la pedra.

5) This young man claims to be Prince Charles' son.
Aquest jove pretén ser el fill del príncep Carles.

Finalment, quan claim vol dir demanar com a dret, es tradueix en català per reclamar. Exemple:

6) He claimed his part of the inheritance.
Va reclamar la seva part de l'herència.

EXERCICIS 18

1) Ella reclama que el conill és seu.
2) Sosté que el gallec i el portugués són el mateix idioma.
3) Sostenen que han trobat un remei contra el càncer.

<- Lliçó 17 | Índex | Lliçó 19 ->
visca.com | Anglès difícil