visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

21 — No és culpa meva!

Les locucions sinònimes tenir la culpa i ser culpa (d'algú) es tradueixen en anglès per it is someone's fault o, menys usualment, someone is to blame. Exemples:

1) És/Era culpa d'en Marcel (En Marcel en té/tenia la culpa).
It is/was Marcel's fault (Marcel is/was to blame).

2) No és culpa de ningú (Ningú no en té la culpa).
It's nobody's fault (Nobody is to blame).

3) De qui és la culpa? (Qui en té la culpa?)
Whose fault is it? (Who is to blame?)

En canvi, quan l'expressió per culpa de vol dir a causa de, sense implicar que hi hagi hagut cap falta, es tradueix en anglès per because of. Exemple:

4) Si no hem acabat a l'hora, és per culpa de (és a causa de) la pluja.
If we haven't finished on time it's because of the rain.

5) Van haver de deixar les seves cases per culpa de (a causa de) la manca d'aigua.
They had to leave their homes because of the lack of water.

Dit això, la locució catalana donar la culpa i el verb culpar es tradueixen en anglès pel verb blame (mot manllevat del francès blâmer, que equival al verb català blasmar). A més, observem que l'anglès disposa de dues construccions:

to blame somebody for something
to blame something on somebody

Observem també que el verb blame s'usa sovint en expressions passives; p.e.: He was blamed for the accident (Va ser culpat per l'accident). Més exemples:

6) No em donis la culpa!
Don't blame me!

7) Ens culpem (a nosaltres mateixos) del malentès.
We blame ourselves for the misunderstanding.
We blame the misunderstanding on ourselves.

8) Dóna la culpa del seu mal geni a la genètica.
He blames genetics for his bad temper.
He blames his bad temper on genetics.

9) Em van donar la culpa (Vaig ser culpat/blasmat) d'una cosa que no vaig fer.
I was blamed for something I didn't do.

Finalment, l'adjectiu culpable se sol traduir en anglès per guilty. Exemple:

10) Penses que és innocent o culpable?
Do you think he is innocent or guilty?

11) De vegades em sento culpable de no ser més actiu políticament.
Sometimes I feel guilty about not being more active politically.

EXERCICIS 21

1) A qui estàs culpant?
2) No vull donar la culpa a ningú.
3) És culpa del meu germà.

<- Lliçó 20 | Índex | Lliçó 22 ->
visca.com | Anglès difícil