visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

22 — Locucions adverbials I

Igual com el català, l'anglès compta amb moltes locucions adverbials idiomàtiques que s'han d'aprendre amb la pràctica. En aquest article i en el posterior presentarem una llista de les més importants:

at least (com a mínim, almenys, pel cap baix)
Dóna-me'n com a mínim tres.
Give me at least three of them.

at most (com a màxim, a tot estirar, pel cap alt)
Vull pagar com a màxim set euros.
I want to pay at most seven euros.

at once (alhora, de seguida)

1) They were both talking at once o ... at the same time.
Tots dos parlaven alhora.

2) They promised to finish at once.
Han promès d'acabar de seguida.

at random (a l'atzar)
El mot Dadà va ser triat obrint un diccionari a l'atzar.
The word Dada was chosen opening a dictionary at random.

by chance (per casualitat)
Els vam trobar allà per casualitat.
We met them there by chance.

by choice (voluntàriament)
Ningú no ho faria voluntàriament.
Nobody would do it by choice.

by hand (a mà)
El gra encara es recull a mà.
The grain is still harvested by hand.

in a flash (de seguida, de llampada)
Farem que aquest cotxe torni a córrer bé de seguida.
We'll have this car running well again in a flash.

EXERCICIS 22

1) Tenen tres equips treballant alhora.
2) En vull com a mínim tres i com a màxim set.
3) La vida és massa complexa per a haver-se esdevingut per casualitat.

<- Lliçó 21 | Índex | Lliçó 23 ->
visca.com | Anglès difícil