visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

23 — Locucions adverbials II

in a hurry (de pressa, corrents)
Val més que no facis de pressa aquests exercicis.
You'd better not do these exercises in a hurry.

in advance (per endavant, a la bestreta)
Sempre vol que li paguem per endavant.
He always wants us to pay him in advance.

in vain (en va, debades)
Sabia del cert que el seu esforç no seria en va.
He knew for certain that his efforts wouldn't be in vain.

more or less (si fa no fa, més o menys)
En una setmana, si fa no fa, pescaràs com un expert.
In a week, more or less, you'll be fishing like an expert.

now and then (de tant en tant)
Convé de tant en tant descansar la vista.
It's good to rest your eyes now and then.

on purpose (expressament)
No el vaig trencar expressament.
I didn't break it on purpose.

on the sly (d'amagat, furtivament)
Visita d'amagat la dona del seu germà.
He visits his brother's wife on the sly.

so, like this, in this way (així, d'aquesta manera)
Fes-ho així.
Do it like this.

EXERCICIS 23

1) Som així.
2) Tenen pressa, oi?
3) No m'he fet vell expressament.

<- Lliçó 22 | Índex | Lliçó 24 ->
visca.com | Anglès difícil