visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

26 — Quedem?

El verb català quedar es tradueix en anglès de diverses maneres. Quan vol dir restar se sol traduir per dues locucions semblants: have left si s'esmenta per a qui queda la cosa i per there be left si no. A més, se sol traduir per remain si són persones les que es queden. Exemples:

1a) Em queden tres pomes.
I have three apples left.
b) Queden tres pomes.
There are three apples left (o, menys usual: Three apples are left).

2a) No li va quedar res.
He didn't have anything left.
b) No queda res.
There is nothing left.

3) Si som sis bombers de torn, quan se'n van tres, en queden tres.
If there are six of us firemen on duty, when three leave, three remain.

Per altra banda, quan quedar vol dir deixar establert per mutu acord, se sol traduir per agree o decide; si es tracta d'una reunió de persones, es pot traduir per meet (en temps de present continuous) o agree to meet. Exemples:

4) Vam quedar que no marxaríem fins a les sis.
We agreed/decided (that) we wouldn't leave until six.

5a) Hem quedat per a sopar.
We're meeting for dinner / We've agreed to meet for dinner.
b) Hem quedat a les vuit.
We're meeting at eight / We've agreed to meet at eight.

6) Quedem?
Shall we agree to meet? / Shall we agree on a time to meet?

El verb quedar-se es tradueix en anglès per stay quan vol dir romandre i per keep kept kept quan vol dir retenir una cosa. Exemples:

7) Jo me'n vaig; tu queda't i espera'l.
I'm leaving; you stay and wait for him.

8) Quant temps t'hi vols quedar?
How long do you want to stay there?

9) Se m'ha quedat el llibre.
He has kept my book.

Quan quedar vol dir estar situat es tradueix en anglès per be located. Exemple:

10) Les mines queden molt lluny del poble.
The mines are located a long way from the town.

Finalment, la locució quedar bé/malament es tradueix en anglès per make a good/bad impression. Exemple:

11) Si parles poc, quedaràs bé.
If you speak little you'll make a good impression.

EXERCICIS 26

1) Quants diners et queden?
2) Vam quedar a les tres.
3) Ens vam quedar en aquest hotel.

<- Lliçó 25 | Índex | Lliçó 27 ->
visca.com | Anglès difícil