visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

27 — Per què dubtes?

El verb dubtar i el nom dubte, traduïts tots dos en anglès per doubt (pronunciat /daut/), són a vegades falsos amics. Per exemple, quan dubtar significa desconfiar (d'algú), encara que és possible la traducció amb el verb doubt, són més usuals les negacions dels verbs trust (fiar-se) i believe (creure). Exemples:

1) Dubta fins i tot dels seus propis fills.
He doesn't even trust his own children (més usual que He even doubts his own children).
2) Dubto dels polítics que ho prometen tot.
I don't believe politicians who promise everything (més usual que I doubt politicians...).

A més, quan dubtar vol dir no decidir-se, vacil·lar es tradueix en anglès per hesitate. Exemples:

3) No dubtis a dir-li el que penses.
Don't hesitate to tell her what you think.

4) Per què dubtes (Per què estàs indecís)?
Why are you hesitating?

Pel que fa al substantiu dubte, es tradueix per doubt excepte quan es tracta de dubtes específics, cas en el qual se sol traduir per altres mots o construccions. Exemples:

5) Tinc un dubte.
I have a question o There's something I'm not sure about, no I have a doubt.
6) Són freqüents els dubtes dels usuaris.
Users are often in doubt o Users often have questions, no The doubts of users ni The users' doubts.
7a) M'agradaria poder resoldre tots els teus dubtes.
I'd like to be able to resolve all your doubts.
b) M'agradaria poder resoldre el teu dubte.
I'd like to be able to resolve your problem.

EXERCICIS 27

1) Dubto que en sàpiga res (ell).
2) Vaig dubtar abans de contestar a l'inspector de policia.
3) Encara tinc molts dubtes.

<- Lliçó 26 | Índex | Lliçó 28 ->
visca.com | Anglès difícil