visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

29 — Fins al refugi, fins demà

Quan indica lloc o moviment, la preposició composta fins a (a vegades reduïda a fins) es tradueix en anglès per as far as o to. La diferència és que as far as implica que el lloc que segueix la preposició no representa el final del trajecte. Per exemple, si diem We'll drive Joan as far as Martorell (Acompanyarem en Joan (amb cotxe) fins a Martorell), la implicació és que Martorell no és el seu destí final i que, després d'arribar-hi, en Joan continuarà viatjant. Exemples:

1) Hem d'arribar fins al refugi abans que es faci fosc.
We have to get as far as (o to) the refuge before it gets dark.

2) Vam viatjar amb tren de Gènova fins a Berlín. Després llogàrem un cotxe...
We traveled by train from Geneva as far as Berlin. Then we rented a car...

3) He llegit fins a la pàgina cinquanta.
I've read as far as page fifty.

Observem que, quan la preposició fins (a) forma part dels girs fins aquí, fins allà i fins a casa, generalment no es tradueix en anglès. Exemples:

4) Quina carreterra has fet servir per a arribar fins aquí?
Which highway did you take to get here?

5) T'acompanyaré fins a casa.
I'll drive/walk you home.

Quan denota temps, la preposició fins (a) es tradueix en anglès per until (mot que també s'escriu till). Exemples:

6) Ens hi quedarem fins al dia 30.
We're staying there until/till the thirtieth.

7) No sabrem res fins demà.
We won't know anything until/till tomorrow.

Notem que el gir fins ara se sol traduir en anglès per so far si la situació continua igual i per until now si es vol implicar que la situació ha canviat o està a punt de canviar. Exemples contrastats:

8a) Fins ara no hem pogut fer res.
We haven't been able to do anything so far (la situació continua igual).
b) Fins ara no hem pogut fer res, però amb aquest nou medicament hi ha esperança.
Until now we haven't been able to do anything, but with this new medicine there is hope.

— La preposició composta fins a es tradueix en anglès per up to quan s'usa davant de numerals volent dir fins aquesta quantitat i la locució interrogativa fins on? es tradueix per how far? Exemples:

9) Volen comprar fins a dos-cents cavalls.
They want to buy up to two hundred horses.

10) Poden sobreviure fins a tres mesos.
They can survive up to three months.

11) Fins on vols anar?
How far do you want to go?

EXERCICIS 29

1) Fins on et van portar?
2) Després de sopar vam caminar fins al riu.
3) Treballem aquí fins a Pasqua.
4) Pot haver-hi fins a dos-cents vuitanta-sis versos.

<- Lliçó 28 | Índex | Lliçó 30 ->
visca.com | Anglès difícil