visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

30 — Agafem les coses

El verb català agafar té molts sentits i es fa servir en moltes locucions i frases fetes. Avui ens limitarem a estudiar tres dels sentits més bàsics d'aquest verb.

— Quan es tracta del desplaçament, és a dir, quan algú agafa una cosa i la trasllada a un altre lloc, agafar es tradueix en anglès per take took taken. Exemples:

1) Quants tomàquets has agafat?
How many tomatoes have you taken?

2) Agafa aquests diners i vés a comprar-te uns pantalons decents.
Take this money and go buy yourself some decent pants.

3) Sempre m'agafa els bolígrafs.
He's always taking my pens.

4) Acostumo a agafar l'autobús per anar a la feina.
I usually take the bus to work.

— Quan agafar vol dir atrapar, fins i tot en sentits figurats, es tradueix en anglès per catch caught caught; també es pot traduir per grab quan vol dir atènyer sobtadament i brusca. Exemples:

5) Van agafar el lladre. Pots agafar aquella mosca?
They caught the thief. Can you catch that fly?

6) Abans que marxi (que se'ns escapi), hem d'agafar l'autobús / un avió / el tren (qualsevol tipus de transport públic que tingui un horari fix).
We have to catch the bus / a plane / the train before it leaves (gets away from us).

7) Em temo que he agafat un constipat.
I'm afraid I've caught a cold.

8) Aquest lladre ha intentat agafar-me la bossa.
This thief tried to grab my purse.

— Quan agafar vol dir subjectar es tradueix en anglès per hold held held. Exemples:

9) La va agafar als braços.
He held her in his arms.

10) Em pots agafar això, si et plau?
Can you hold this for me please?

11) Com hem d'agafar això?
How are we supposed to hold this?

EXERCICIS 30

1) Li vaig llançar la pilota (a ella) però no la va poder agafar.
2) Vam agafar un mapa i anàrem a visitar bars i restaurants.
3) Hi havia tres noruecs beguts, agafats de la mà [holding hands] i cantant.
4) El gos fuig! Agafa'l!

<- Lliçó 29 | Índex | Lliçó 31 ->
visca.com | Anglès difícil