visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

31 — Maneres d'arribar-hi

En algunes modalitats angleses, com ara la nord-americana, el verb arribar només sol traduir-se per arrive quan l'arribada és programada, com en el cas de transport públic, o bé si es tracta de l'arribada de persones d'importància que tenen el temps programat (p.e., el president del govern). En altres casos, quan arribar vol dir anar a un lloc o venir d'un lloc, es tradueix en anglès de la manera següent:

get here (arribar aquí)
get there (arribar allà)
get home (arribar a casa)
get to + lloc (arribar a un lloc)

Encara que aquestes construccions no són generalment imprescindibles —és a dir, l'ús del verb arrive no seria incorrecte—, val la pena de familiaritzar-s'hi. Exemples:

1) A quina hora arriben/arribaran (p.e., aquí, per sopar)?
What time are they getting here?

2) Quan van arribar-hi (p.e., a casa d'uns amics)?
When did they get there?

3) Ahir a la nit no vaig arribar a casa fins a les quatre de la matinada.
I didn't get home last night until four in the morning.

4) Sempre arriba tard a la feina.
She always gets to work late.

5) Dinarem després d'arribar a Solsona.
We'll have lunch after we get to Solsona.

6) Hi ha dues maneres d'arribar-hi.
There are two ways to get there.

7) Quant temps tardes a arribar-hi des d'aquí?
How long does it take you to get there from here?

8) No sap com ha arribat aquí.
He doesn't know how he got here.

9) El seu avió arriba a dos quarts de deu.
Their plane arrives at nine-thirty.

10) Ahir a la nit els exploradors van arribar a casa.
The explorers arrived home last night.

Finalment, observem que el verb arribar es tradueix en anglès per reach quan vol dir estendre's fins a cert lloc (vegeu també el tema 96). Exemples:

11) L'escala no arriba fins a la teulada.
The ladder doesn't reach up to the roof.

12) Em pots baixar aquest pot de mel? No hi arribo.
Can you get down that jar of honey for me? I can't reach it.

EXERCICIS 31

1) Vam arribar-hi tard.
2) Encara no han arribat.
3) No vull que arribis tard (a casa).

<- Lliçó 30 | Índex | Lliçó 32 ->
visca.com | Anglès difícil