visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

32 — Compromisos

En el sentit d'obligació contreta en virtut d'una promesa, el nom català compromís es tradueix en anglès per commitment, no pas compromise; exemples:

1) Tinc molts compromisos.
I have a lot of commitments.

2) El nostre compromís amb l'agricultura sostenible és ben conegut.
Our commitment to sustainable agriculture is well known.

3) Van assumir el compromís de mantenir contacte amb tots els grups.
They made a commitment to stay in touch with all the groups.

Observem que es pot traduir en català el nom compromise per compromís quan vol dir la trobada d'un terme mitjà entre requisits oposats; en canvi es tradueix simplement per acord quan significa un arranjament d'una disputa per concessions mútues. Exemples:

4) The design was a compromise between beauty and efficiency.
El disseny va ser un compromís entre la bellesa i l'eficiència.

5) Senators and the president have reached a compromise on the new tax bill.
Els senadors i el president han arribat a un acord sobre la nova legislació fiscal.

Finalment, el verb compromise se sol traduir en català per transigir o per locucions com dividir la diferència (ex. 7).

6) The government says it won't compromise with terrorists.
El govern diu que no transigirà amb els terroristes.

7) The unions and the company refuse to compromise.
Els sindicats i l'empresa es neguen a transigir (arribar a un acord basat en concessions mútues).

8) You want 40 euros and I want to pay 30, so let's compromise at/on 35.
Tu vols 40 euros i jo en vull pagar 30, doncs dividim la diferència i diem 35.

EXERCICIS 32

1) Vam haver de transigir amb els autoritats.
2) Intenten trobar un compromís entre els dos extrems.
3) L'obra ha de tenir un compromís moral.

<- Lliçó 31 | Índex | Lliçó 33 ->
visca.com | Anglès difícil