visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

33 — Ai, noia, ets tan maca, t'agrado molt!

A vegades les errades dels angloparlants quan aprenen el català ens revelen coses interessants de llur idioma. La frase que avui encapçala el nostre tema la va dir un xicot expressant l'admiració que sentia per una noia d'aquí. Com que sabia que I love you es tradueix en català per T'estimo, doncs pensava que es traduïa I like you per T'agrado. Lògic, oi?

Doncs, no. Ben mirat, el verb català agradar no es tradueix en anglès per like, sinó per be pleasing. Així t'agrado = I am pleasing to you, m'agrades = you are pleasing to me, etc. Ara bé, aquestes expressions angleses són molt poc col·loquials i per a traduir el sentit de m'agrades diem I like you; és a dir, el complement indirecte català em esdevé el subjecte anglès I i el subjecte català tu esdevé el complement directe anglès you. Quin embolic!

Afortunadament hi ha una regla pràctica que ens pot ajudar a expressar-nos amb una mica més d'agilitat: el primer element personal de la frase catalana serà el primer element de la frase anglesa i, semblantment, el segon, indicat per la terminació del verb, serà el segon. Vegem ara una taula que mostra aquesta correspondència:

frases compl. ind.

subjecte

verb

verb

subjecte

compl. dir.

m'agrades m' agrad- es (tu)
I like you I like you
els agrado els agrad- o (jo)
they like me they like me
us agradem us agrad- em (nosaltres)
you like us you like us
li agradeu li agrad- eu (vosaltres)
he/she likes you he/she likes you
ens agrada ens agrad- a (ell, ella, una cosa)
we like him/her/it we like him/her/it

EXERCICIS 33

1) Penses que li (a ella) agradaré?
2) Li agrada (ella) a tothom amb qui treballa.
3) Us agradem?

<- Lliçó 32 | Índex | Lliçó 34 ->
visca.com | Anglès difícil