visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

35 — Parlem-ne?

En certs sentits, alguns verbs catalans exigeixen la preposició de davant els seus complements; exemples en són parlar (de) i queixar-se (de). A més, el pronom feble en (i variants) pot representar la combinació «preposició + nom», p.e., En parlem, Se'n queixa, etc. Doncs bé, observem que l'idioma anglosaxó no disposa de cap pronom que correspongui al pronom en i així l'ha de traduir literalment pel gir «preposició + pronom». Vegem ara uns quants exemples:

1) S'està queixant del soroll; ahir també se'n va queixar.
He's complaining about the noise; he complained about it yesterday as well.

2) La va conèixer i de seguida se'n va enamorar.
He met her and instantly fell in love with her.

3) Pateix de dolor a les cervicals; quant fa que en pateix?
She suffers from cervical pain. How long has she suffered from it/this?

4) S'ha cansat del seu marit; se n'ha cansat.
She's gotten tired of her husband; she's gotten tired of him.

5) Són tan pretenciosos que tothom se'n riu.
They are so stuck up that everyone laughs at them.

6) Parlem-ne?
Shall we talk about it?

Dit això, cal esmentar una excepció: hi ha un petit però important grup de verbs pronominals catalans que es tradueixen en anglès per verbs transitius. En aquests casos, quan el pronom en representa «de + nom», es tradueix per un pronom sol. Exemples:

7) Guanyava pes però no se'n va adonar.
He was gaining weight but didn't notice it.

8) Els meus veïns em van enganyar i ara no me'n fio.
My neighbors deceived me and now I don't trust them.

9) Vaig parlar sense pensar i ara me'n penedeixo.
I spoke without thinking and now I regret it.

EXERCICIS 35

1) Té amics a l'ajuntament [city government] i se n'aprofita.
2) Parlava de "mòbing" [mobbing]; n'has sentit parlar?
3) No pateixis, jo mateix me n'encarregaré [take care].
4) —S'ha oblidat de la reunió. —Potser se n'ha oblidat expressament.
5) De la política no en sé res [Comença amb el subjecte].

<- Lliçó 34 | Índex | Lliçó 36 ->
visca.com | Anglès difícil