visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

36 — Parlem de la mort

Els qui treballen amb grups de dol ens aconsellen que en les nostres vides quotidianes parlem més de la mort perquè així no ens atabali tant quan, com és inevitable, ens fa una visita. Doncs, bé, avui parlarem de la mort.

Els verbs catalans morir i morir-se es tradueixen tots dos en anglès per die. Exemples:

1) Tots hem de morir. Van morir de fam.
Everybody has to die. They died of hunger.

2) S'està morint. S'ha mort. Es va morir fa un any.
He's dying. He has died. He died a year ago.

Un punt que a vegades causa confusions és que, en català, tenen la mateixa forma el participi del mot morir, l'adjectiu i el nom —mort, mort -a i la mort, respectivament— mentre que, en anglès, tots tres disposen de formes diferents: died, dead i death. Observem que el participi died només es fa servir com a verb, mai com a adjectiu. Exemples:

3) Què hem de fer quan algú que estimem s'hagi mort?
What should we do when someone we love has died?

4) És mort. Em va enviar flors mortes.
He is dead. She sent me dead flowers.

5) No tinc por de la mort.
I'm not afraid of death.

Encara que el nom mort sol traduir-se per death (exs.: mort sobtada, sudden death; mort natural, natural death; fins que la mort ens separi, till death do us part), es tradueix per dead man/woman, dead person o dead body quan és sinònim de persona morta. Exemples contrastats:

6) Una de cada tres morts va ser a causa de la SIDA.
One in every three deaths was caused by AIDS.

7) En aquest món no hi ha res segur sinó la mort i els impostos.
In this world nothing is certain but death and taxes (Benjamin Franklin).

8) El mort no portava identificació.
The dead man wasn't carrying identification.

9) L'amic sentimental de la morta va ser detingut.
The boyfriend of the dead woman was arrested.

Finalment, fem esment del fet que l'anglès pot substantivar certs adjectius que descriuen una qualitat que tota una classe de gent té en comú col·locant l'article the davant l'adjectiu. Per exemple, the rich (els rics), the elderly (els vells), etc. Per tant, quan es parla en aquest sentit dels morts, s'expressa en anglès per the dead. Exemple:

9) Vam veure "La nit dels morts vivents".
We saw "The night of the living dead".

10) Els morts no parlen.
The dead don't talk.

EXERCICIS 36

1) Hi ha hagut tres morts.
2) Només els morts saben què ens espera quan ens morim.
3) El meu oncle es va morir fa un any.
4) Ja era mort quan van arribar a l'hospital.
5) Els voltors s'alimenten d'animals morts. [alimentar-se de = feed on]

<- Lliçó 35 | Índex | Lliçó 37 ->
visca.com | Anglès difícil