visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

37 — Live music is best

Com que en la lliçó anterior vam parlar de la mort, ara ens toca parlar de la vida, camp en el qual també pot haver-hi confusions.

El verb català viure es tradueix en anglès per live, mot que es pronuncia d'una manera excepcional: /lév/. Recordem que la v es pronuncia com una f sonoritzada (tal com es fa al País Valencià, a Mallorca, al Camp de Tarragona, etc.) i que la é es pronuncia molt tancada. La forma -s, lives, es pronuncia /lévz/. Exemples:

1) L'home no viu només de pa.
Man does not live by bread alone.

2) Qui viu aquí?
Who lives here?

El nom català vida correspon al mot anglès life, mot que es pronuncia d'una manera normal: /laif/. Ara bé, el seu plural és irregular —lives, pronunciat /laivz/— i així veiem que té la mateixa forma que la forma -s del verb. Cal vigilar a no confondre els dos mots. Exemples:

3) Els gats anglesos tenen nou vides; aquí només en tenen set.
English cats have nine lives; here they only have seven.

4) Una espia viu dues vides.
A spy lives two lives.

5) Aquí es viu bé.
People live well here.

Per a embolicar encara més la troca, hi ha l'adjectiu anglès, live, pronunciat /laiv/, que vol dir en directe. A més, l'adjectiu català viu viva es tradueix en anglès de tres maneres, depenent del sentit:

no mortliving (adjectiu atributiu; es col·loca davant el nom) o alive (adjectiu predicatiu; es col·loca després d'un verb copulatiu)
prompte, amatentclever, sharp
animat, enèrgiclively

Exemples:

6) La música en directe és el millor.
Live music is best.

7) El llatí medieval era una forma intermèdia entre llengua viva i llengua morta.
Medieval Latin was an intermediate form between a living language and a dead language.

8) És viu o mort?
Is he alive or dead?

9) Aquest gat és molt viu.
This cat is very clever/sharp.

10) El debat va ser molt viu.
The debate was very lively.

EXERCICIS 37

1) Ningú no viu tan bé com el rei.
2) Una actriu viu moltes vides.
3) No sabíem si eren vius o morts.
4) El teatre s'ha mantingut [has been kept] viu malgrat el pas del temps.

<- Lliçó 36 | Índex | Lliçó 38 ->
visca.com | Anglès difícil