visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

38 — Amb qui et vols casar?

El verb català casar-se es tradueix en anglès per dos verbs diferents, marry i get married. A grans trets, es fa servir el primer quan s'esmenta la persona amb qui es vol casar i s'usa el segon quan no s'esmenta. Ara bé, cal tenir en compte que en anglès el verb marry no és de règim preposicional i, per tant, la preposició amb no es tradueix. Exemples:

1) Es casen pel maig.
They're getting married in May.

2) En Joan es vol casar.
John wants to get married.

3) En Joan es vol casar amb la Marta.
John wants to marry Marta.

4) Amb qui et vols casar?
Who do you want to marry?

EXERCICIS 38

1) Hauries de casar-te.
2) Quan es volen casar?
3) Havia de casar-se amb la Joana, però va acabar [end up] casant-se amb la seva germana.

<- Lliçó 37 | Índex | Lliçó 39 ->
visca.com | Anglès difícil