visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

39 — Les notícies són bones

Com s'esdevé en català, en anglès hi ha noms que solen usar-se només en singular, i d'altres que solen usar-se només en plural. Generalment hi ha una correspondència entre els dos idiomes, però també hi ha excepcions. Vegem ara uns noms invariables singulars anglesos que solen traduir-se en català o bé per noms invariables plurals o per noms comptables:

1) My furniture is very valuable.
Els meus mobles són molt valuosos.

2) Today's homework is really hard.
Els deures d'avui són molt difícils.

3) Money is important.
Els diners són importants.

4) The news is good; I have heard some interesting news.
Les notícies són bones; he sentit una notícia interessant.

5) Who is taking down the garbage/rubbish?
Qui baixarà les escombraries?

Per l'altra banda, hi ha noms que són sempre de nombre plural en anglès i de nombre singular en català. Exemples:

6) My clothes are very old.
La meva roba és molt vella.

7) People are silly.
La gent és tanoca.

8) The police are here!
La policia és aquí!

Finalment, hi ha una sèrie de noms anglesos que només es troben en plural però que tenen un altre significat com a nom comptable en singular. Per exemple, la paraula arms es pot referir a dos conceptes diferents: armes (el singular del qual, arma, es tradueix en anglès per weapon) i braços. Oferim ara una taula que mostra altres noms d'aquest tipus:

NOM PLURAL INVARIABLE
arm — braç
customcostum
manner — característica
spirit — esperit, ànima
stair, stepesglaó
picture — pintura, foto
wit — agudesa d'esperit
arms — armes
customs — duana
manners — costums
spirits — humor
stairs, steps — escales
pictures (br)cine
wits — intel·ligència, seny

EXERCICIS 39

1) Hi havia poca gent.
2) Quants diners vols que et deixi?
3) Les notícies eren equivocades.

<- Lliçó 38 | Índex | Lliçó 40 ->
visca.com | Anglès difícil