visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

50 — Mentre hi ha vida...

A vegades la traducció en anglès d'una conjunció catalana depèn de si el verb que la segueix és en mode indicatiu o subjuntiu. Per exemple, el verb que segueix la conjunció mentre quan vol dir durant el temps en què és en mode indicatiu i es tradueix per while o as (en la lliçó següent parlarem de la diferència entre ambdós). Exemples:

1) Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall.
While Maria is at the dance, her meat is burning at home.

2) Mentre girava la clau al pany, va sentir una explosió.
As he was turning the key in the lock, he heard an explosion.

3) Mentre hi ha vida, hi ha esperança.
While there is life, there is hope.

En canvi, el verb que segueix la conjunció mentre quan vol dir suposant que és en mode subjuntiu i es tradueix en anglès per (just) as long as. Exemples:

4) Tot t'anirà bé mentre facis el que et dic.
Everything will go fine for you (just) as long as you do what I tell you.

5) Mentre això sigui així, pots comptar amb nosaltres.
As long as it's like this, you can count on us.

Finalment, esmentem la locució adversativa mentre que, que es tradueix en anglès per whereas. Exemple:

6) Jo em llevo d'hora, mentre que tu dorms fins tard.
I get up early, whereas you sleep in.

EXERCICIS 50

1) Mentre hi hagi prou per a menjar i beure, la festa tindrà èxit.
2) La teva família és molt garrepa [stingy], mentre que la seva (d'ells) és simplement prudent.
3) Estaré content mentre estiguis amb mi.

<- Lliçó 49 | Índex | Lliçó 51 ->
visca.com | Anglès difícil