visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

51 — While o as?

La conjunció catalana mentre (durant el temps en què) es tradueix per dues conjuncions angleses, as i while. La diferència és que s'usa while si l'acció principal és de llarga durada i as quan és breu; a més, l'ús de as implica que l'acció de l'oració principal hagi acabat. Exemples:

1) Mentre jo vivia a Tortosa, la meva germana estudiava a Tarragona.
While (no As) I was living in Tortosa, my sister was studying in Tarragona.

2) Mentre ella obria la porta, sentia les rates escapant-se corrent.
As (no While) she was opening the door, she could hear the rats scurrying away.

3) Mentre el gat no hi és, juguen els ratolins.
While (no As) the cat's away, the mice will play.

L'ús de while és més usual si la subordinada va en temps de present i la frase principal va en temps de futur. Exemple:

4) Mentre tu plomes el pollastre, jo encendré el foc.
While you pluck the chicken, I'll light the fire.

5) Mentre ella fa servir el meu cotxe, jo aniré (estaré anant) amb autobús.
While she's using my car, I'll be riding the bus.

Mentre es tradueix en anglès per as quan aquell és sinònim de a mesura que. Exemple:

6) Mentre es fa fosc, els colors de Montserrat canvien.
As it gets dark, the colors of Montserrat change.

7) A mesura que ens fem grans el temps s'escurça.
As we get older, time gets shorter.

Dit tot això, cal observar també que a vegades la diferència entre les dues conjuncions angleses és nul·la. Exemples:

8) Mentre passàvem amb cotxe per Reus, recordo d'haver vist canalla jugant al camí.
While/As we were driving through Reus, I remember seeing children playing in the road.

9) Mentre suturava la incisió, el cirurgià va preguntar: —Algú ha vist el meu rellotge?
While/As he was sewing up the incision, the surgeon asked: "Has anybody seen my watch?"

EXERCICIS 51

1) Te l'arreglaran mentre esperes.
2) L'he vist mentre entrava a l'edifici.
3) Em compraràs una mica de llet mentre ets a la botiga?
4) Es fa més maco a mesura que es fa més gran.

<- Lliçó 50 | Índex | Lliçó 52 ->
visca.com | Anglès difícil