visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

52 — Ho vaig dir sense pensar

En anglès, quan un verb es fa servir com a complement d'una preposició ha de revestir-se de la forma del gerundi. Exemples:

1) Ho vaig dir sense pensar.
I said it without thinking.

2) Abans d'esmorzar faig exercicis (m'entreno); després de dinar necessito fer migdiada.
Before having breakfast I work out; after having lunch I need to take a nap.

3) En lloc de riure-te'n, per què no intentes d'ajudar-los?
Instead of laughing at them, why don't you try to help them?

4) Malgrat perdre el tren, vam arribar-hi a l'hora.
In spite of missing the train, we got there on time.

5) Encara no ens hem acostumat a veure tanta misèria.
We still haven't gotten used to seeing such poverty.

6) Es deuen haver cansat d'esperar-nos.
They must have gotten tired of waiting for us.

Excepció: En la majoria dels casos, els girs catalans «per+infinitiu» i «per a+infinitiu» es tradueixen en anglès pel to infinitive. Exemples:

7) Vaig a Girona per veure el meu oncle.
I'm going to Girona to see my uncle.

8) Tenia moltes coses per explicar.
He had a lot to say.

9) Tens res per a beure?
Do you have anything to drink?

10) És massa intel·ligent per a treballar aquí.
He is too intelligent to work here.

Contraexcepció: Quan el gir «per+infinitiu» denota causa o preu es tradueix en anglès pel gir «for+gerundi». Exemples:

11) Em van multar per aparcar en un pas de vianants.
They fined me for parking in a crosswalk.

12a) Us donarem 600 euros per pintar la casa.
We'll give you 600 euros for painting our house.
b) Us donarem 600 euros per a pintar la casa.
We'll give you 600 euros to paint our house.

EXERCICIS 52

1) Per què no reculls la pols en lloc d'escombrar-la cap a sota [under] la catifa?
2) Abans de llençar aquesta roba vella hauries de demanar a aquelles noies si la volen.
3) A més d'escombrar, fregar, cuinar, rentar plats i fer la bugada, vols dir que he de portar-te les sabatilles? ("a més de" = "besides")

<- Lliçó 51 | Índex | Lliçó 53 ->
visca.com | Anglès difícil