visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

53 — Tothom en sap molt, d'alguna cosa

De la mateixa manera que certs verbs formen una unitat lèxica amb la preposició que els segueix —p.e., disputar sobre (argue about) i lluitar contra (fight against)—, un adjectiu també pot formar una unitat lèxica amb una preposició. En són exemples enfadat amb algú (angry with somebody), similar a una altra cosa (similar to something else) i  preocupat per una cosa (worried about something). Avui estudiarem uns quants casos en què la combinació anglesa «adjectiu + preposició» es tradueix en català per altres expressions.

Els adjectius bad (dolent), brilliant (brillant), clever (llest), good (bo), hopeless (inútil) terrible (terrible) es combinen amb la preposició at per a destacar la capacitat que algú té per a fer segons què. Per exemple, Xavier is good at math but terrible at English vol dir que a en Xavier li van bé les matemàtiques però que li va malament l'anglès. Quan el complement de la preposició és un verb, aquest es revesteix de la forma del gerundi: Rosa is good at listening to people (La Rosa en sap molt d'escoltar la gent; És bona escoltant la gent). Més exemples:

1) Mary's brilliant at cooking paellas.
A la Maria li va molt bé de fer paelles (Maria és bona cuinant paelles).

2) They're hopeless at being on time.
Els va molt malament d'arribar a l'hora.

3) She has always been very clever at crossword puzzles.
Sempre li han anat bé els mots encreuats.

4) Everybody is good at something.
Tothom en sap molt d'alguna cosa (A tothom li va bé alguna cosa).

Esmentem també tres construccions més: be afraid of (tenir por de), be fond of (tenir afecció per) i, en anglès britànic, be keen on (tenir ganes de, ser entusiasta de). Exemples:

5) Window washers can't afford to be afraid of heights.
Els qui netegen les finestres (dels alts edificis) no es poden permetre de tenir por de les alçades.

6) I've never been fond of chocolate chip mint ice cream.
Mai no he tingut afecció pel gelat tipus after eight.

7) Students keen on working with children could get involved with us.
Els alumnes amb ganes de treballar amb nens podrien involucrar-se amb nosaltres.

EXERCICIS 53

1) A en Carles li va molt bé xerrar amb la gent.
2) Em va molt malament els esports.

<- Lliçó 52 | Índex | Lliçó 54 ->
visca.com | Anglès difícil