visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

54 — Em recordes un amic meu

Quan el verb català recordar vol dir tenir a la memòria una cosa passada o bé no oblidar es tradueix en anglès per remember; en canvi quan vol dir fer venir a la memòria es tradueix per remind, verb que exigeix la preposició of davant el mot que correspon al complement directe català (ex. 4). Exemples:

1) Als avis els agrada recordar els anys de la joventut.
Old people like to remember the years of their youth.

2) Mai no et recordes de res.
You never remember anything.

3) Li he hagut de recordar que ens ho havia promès.
I had to remind him that he'd promised us.

4) Em recordes un amic meu. La ciutat li va recordar Girona.
You remind me of a friend of mine. The city reminded him of Girona.

Un altre punt a tenir en compte és que l'anglès fa servir la construcció «remember + gerundi» quan hom es recorda d'haver fet una cosa. Vegem ara un parell d'exemples contrastats:

5a) Ens vam recordar de tancar els llums.
We remembered to turn off the lights.
b) Ens recordem d'haver tancat els llums.
We remember turning off the lights.

6a) No em vaig recordar de trucar-li.
I didn't remember to call her.
b) No em recordo d'haver-li trucat.
I don't remember calling her.

EXERCICIS 54

1) No recorda mai de res del que li dic!
2) Et recordes d'haver caigut per les escales?
3) No em facis recordar el que ahir a la nit vaig fer!
4) Em recordava una zebra solemne.

<- Lliçó 53 | Índex | Lliçó 55 ->
visca.com | Anglès difícil