visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

55 — Som aquí des de fa una hora

A grans trets, el temps de present perfect es tradueix en català pel temps de pretèrit indefinit. Tots dos temps solen expressar accions acabades que tenen alguna cosa a veure amb el present. Ara bé, en anglès, el present perfect també s'usa per a parlar d'accions que comencen en el passat i que perduren. Aquestes proposicions s'han de traduir en català amb el temps de present, ja que les accions no són acabades. Exemples:

1) We've been here for an hour.
Som (no: Hem estat) aquí des de fa una hora.

2) I have had a cold since Saturday.
Estic constipat des de dissabte.

3) I have had this car since I graduated from high school.
Tinc aquest cotxe des que em vaig graduar a l'institut.

De la mateixa manera, quan en anglès es fa servir el temps de present perfect continuous per a emfatitzar la continuïtat de la acció, cal vigilar de no traduir aquestes expressions literalment en català; expressen accions que ara estan passant i s'han de traduir pel temps de present. Exemples:

4) We've been painting the house all morning.
Pintem (no: Hem estat pintant) la casa durant tot el matí.

5) Ever since I've been going to the swimming pool, I've been eating a lot.
Des que vaig (no: he estat anant) a la piscina, menjo (no: he estat menjant) molt.

EXERCICIS 55

1) Els esperem des de les nou.
2) Planifiquem aquestes vacances des de l'any passat.
3) Aquest home ens està seguint des de fa hores.

<- Lliçó 54 | Índex | Lliçó 56 ->
visca.com | Anglès difícil