visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

61 — A qualsevol persona, qualsevol cosa

Continuem amb l'estudi dels mots compostos anglesos que combinen una paraula interrogativa amb ever, amb quatre observacions més:

A) Es poden traduir cinc d'aquests sis mots per girs catalans que inclouen l'adjectiu qualsevol (any); els cinc mots tenen sinònims en anglès que inclouen aquest adjectiu:

MOT TRADUCCIÓ SINÒNIM
however de qualsevol manera que any way (that)
whenever a qualsevol hora que any time (that)
wherever a qualsevol lloc que anywhere (that)
whatever qualsevol cosa que anything (that)
whoever qualsevol persona que anybody/anyone (who)

Observem que l'ús dels pronoms relatius that i who és opcional excepte quan el gir amb any fa de subjecte de la subordinada. Exemples:

— El pronom relatiu fa de subjecte; cal usar that i who

1) Appointment times can be whenever (any time that) is convenient for you.
Les hores de visita poden ser a qualsevol hora que us convingui.

2) Whoever (Anybody who) obtains a copy of the program can also distribute it.
Qualsevol persona que aconsegueixi una còpia del programa també la pot distribuir.

— El pronom relatiu no fa de subjecte; és millor no usar that i who

3) Ask whoever (anybody) you want for whatever (anything) you want.
Demana a qualsevol persona qualsevol cosa que vulguis.

4) Do it however (any way) you can.
Fes-ho de qualsevol manera que puguis.

5) Wherever (Anywhere) you go throughout Asia you can see that women don't have the same rights as men.
Per l'Àsia a qualsevol lloc que vagis pots comprovar que les dones no tenen els mateixos drets que els homes.

6) They'll print whatever (anything) he writes.
Publicaran qualsevol cosa que escrigui ell.

B) El mot however és també una conjunció que vol dir tanmateix:

7) He's strong and works hard; however, he doesn't often show up on time.
És fort i treballa fort; tanmateix, sovint no es presenta puntualment.

C) L'adverbi whenever es tradueix sovint en català per la locució sempre que quan aquesta és sinònima de cada vegada que o quan significa en tot el temps a venir. Exemples:

8) Whenever I dream of you I wake up happy.
Sempre (Cada vegada) que somio amb tu em desperto feliç.

9) Whenever I heard her sing I got goosebumps.
Sempre (Cada vegada) que la sentia cantar em posava la pell de gallina.

10) Come over whenever you like.
Veniu sempre que vulguis.

D) El mot whatever tradueix l'expressió «verb+quin+verb» quan no hi ha una selecció reduïda d'opcions. (Vegeu Quina Xerinola!.) Exemple:

11) Whatever the problem is, I don't want to know anything about it.
Sigui quin sigui el problema, no vull saber-ne res!

EXERCICIS 61

1) Et seguiré a qualsevol lloc que vagis.
2) Donaré aquestes entrades a qualsevol persona que me les demani.
3) Sempre que engego la televisió ella comença a adormir-se.
4) Sempre que guanyi el Barça destaparem una ampolla de cava.
5) Així [This way] podrem aconseguir els nostres objectius, siguin quins siguin.

<- Lliçó 60 | Índex | Lliçó 62 ->
visca.com | Anglès difícil