visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

62 — Quan vols que et portem tot això?

A l'hora d'aprendre idiomes, els qui ja són bilingües tenen certs avantatges. Per exemple, si l'idioma que hom vol aprendre disposa d'un matís que no existeix en el seu idioma matern, pot passar que a vegades una segona llengua, amb què ja està familiaritzat, disposi també d'aquest matís i això li pot servir de guia. Aquest és el cas dels dos verbs anglesos que avui estudiarem.

Quan significa anar carregat d'una cosa per deixar-la en un altre lloc, el verb català portar es tradueix en anglès per dos verbs diferents: bring brought brought, si l'acció és de venir, i per take took taken si l'acció és d'anar. Els qui saben l'idioma dels veïns del sud veuran de seguida que en aquella terra també existeix aquesta distinció: el verb «traer» —«trasladar una cosa al lugar en donde se habla»— correspon al bring, i el verb «llevar» —«trasladar una cosa desde un lugar a otro alejado de aquel»— correspon al take. Vegem ara un parell d'exemples contrastats:

1a) Avui m'han portat els diners (me'ls han «traído»).
They've brought me the money today.
b) Avui li han portat els diners (els hi han «llevado»).
They've taken him the money today.

Ara bé, cal destacar una descrepància: tant en català com en anglès, quan l'acció del verb ve cap a tu o cap a vosaltres, fem servir el verb venir (come came come), mentre que, en castellà, aquesta acció s'expressa amb el verb «ir». És a dir, en català diem Vinc a casa teva i en anglès diem I come to your house, però en castellà l'oració equivalent és «Voy (no Vengo) a tu casa». Per tant, cal recordar que l'anglès vol el verb bring si l'acció de portar és en direcció de la segona persona. Exemples contrastats:

2a) Quan vénen a casa meva em porten el diari (en castellà: «vienen» i «traen»).
When they come to my house they bring me the paper.
b) Quan van a casa seva li porten el diari (en castellà: «van» i «llevan»).
When they go to his house they take him the paper.
c) Quan vénen a casa teva et porten el diari (en castellà: «van» i «llevan»).
When they come to your house they bring you the paper.

Més exemples contrastats:

3a) —Ahir quan vaig anar a Reus va ploure i vaig quedar ben xop.
Hauries d'haver portat un paraigua.
"Yesterday when I went to Reus it rained and I got completely soaked".
"You should have taken an umbrella".
b) Ai, comença a ploure! Hauries d'haver portat un paraigua.
Oh no, it's starting to rain! You should have brought an umbrella.

4a) Quan vols que et portem tot això?
When do you want us to bring you all this stuff?
b) Quan vols que li portem tot això?
When do you want us to take him all this stuff?

Per acabar, quan portar vol dir anar carregat amb una cosa, sense la idea de deixar-la en un altre lloc, es tradueix en anglès per carry; quan vol dir dur roba o una peça d'ornament es tradueix per wear (/wèr/) wore worn.

5)Quant pes portes?
How much weight are you carrying?

6)Portava un jersei vermell.
He was wearing a red sweater.

EXERCICIS 62

1) Què m'has portat?
2) On vas portar la llana?
3) La Joana no vol que les hi porteu (a ella) fins demà.

<- Lliçó 61 | Índex | Lliçó 63 ->
visca.com | Anglès difícil