visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

66 — Pensava que no podria venir

En el tema anterior vam veure com l'auxiliar modal could pot traduir tant el condicional com l'imperfet del verb poder. Algú es pot preguntar si això no produeix confusions, però el fet és que el context de l'oració gairebé sempre desfà ambigüitats. Ara bé, si una oració amb could es pot interpretar de dues maneres, el sentit prioritari és el pretèrit —podia, podies, etc.— i si, en aquests casos, es vol un sentit condicional, cal usar would be able to. Exemples:

1a) Li vaig demanar si podia seure al seu costat.
I asked her if I could sit next to her.
b) Li vaig demanar si podria seure al seu costat.
I asked her if I would be able to sit next to her.

2) Pensava que no podria venir.
I thought I wouldn't be able to (no: ... I couldn't) come.
   (Notem que l'ús de l'auxiliar couldn't donaria a l'oració el sentit de «Pensava que no podia venir».)

3) Em preguntava si podríem veure les muntanyes.
I wondered if we would be able to (no: ... if we could) see the mountains.
   (Notem que l'ús de l'auxiliar could donaria a l'oració el sentit de «Em preguntava si podíem veure les muntanyes».)

Així veiem que l'imperfet del verb poder es tradueix en anglès gairebé sempre per could. L'única excepció és en les oracions en què s'anteposa a l'imperfet de poder la preposició abans —és a dir, quan es parla d'accions que s'esdevenien en el passat però ara no —, que l'anglès les tradueix amb el gir used to be able to. Exemples:

4) Abans podia cordar aquests pantalons; es devien encongir.
I used to be able to button up these pants; they must have shrunk.

5) Abans podíem entrar-hi de franc.
We used to be able to get in free.

EXERCICIS 66

1) Suposava que no podria parlar en anglès.
2) Vaig dir que no podia ajudar-los.
3) Sabíem que ella no podria venir.
4) Sabíem per què ella no podia venir.

<- Lliçó 65 | Índex | Lliçó 67 ->
visca.com | Anglès difícil