visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

67 — S'haurà d'operar

L'acció de l'oració que avui encapçala el nostre article no sol ser gaire benvinguda per a ningú i esperem que cap dels nostres lectors no l'hagi de sentir, si no mai, doncs com a mínim fins d'aquí a molts anys. Però avui ens toca parlar de les intervencions quirúrgiques —en anglès, surgical operations— perquè la sintaxi catalana del verb operar (operate) és ben diferent de l'anglesa.

El gir català «operar algú (d'alguna cosa)» se sol traduir en anglès per «someone + have (conjugat) + an operation (on/for something)». S'usa on davant el nom d'una part del cos i for davant una condició (vegeu els exemples 3 i 4). A més, en lloc de traduir literalment una frase com M'han d'operarthey have to operate on me—, és molt més normal dir I need an operation. Exemples:

1) Ahir el van operar al Vall d'Hebrón.
He had an operation in the Vall d'Hebrón yesterday.

2) Gràcies a tothom que m'ha vingut a veure des del dia que em van operar!
Thanks to everyone who has come to see me since the day I had my operation!

3) Em van operar de l'estómac.
I had an operation on my stomach.

4) Em van operar d'hèrnia discal.
I had an operation for (because of) a herniated disk.

5) Operar-se no és sempre la millor solució.
Having an operation isn't always the best solution.

6) El pacient no desitjà operar-se.
The patient didn't want an operation.

7) El van operar perquè li havien de treure un tumor.
He had an operation to remove a tumor.

8) Si t'han d'operar i la cosa es complica, doncs mala sort.
If you need an operation and there are problems, then bad luck (too bad)!

9) S'haurà d'operar.
We'll have to operate o You need an operation.

En altres contextos, l'anglès tradueix el verb operar per operate on. Exemples:

10) Cal triar la persona que l'operarà.
It's necessary to choose the person who will operate on him.

11) La quimioteràpia està indicada per a reduir un tumor que es vulgui operar.
Chemotherapy is indicated to reduce a tumor that needs to be operated on.

12) Les estenosis per sota del 50% no s'han d'operar.
Cases of stenosis of less than 50 percent don't need to be operated on.

13) El van operar de les greus ferides patides.
They operated on the serious injuries he suffered.
He had an operation for the serious injuries he suffered.

Altres expressions que poden ser útils són:

sotmetre's a una operation
undergo an operation
sotmetre's a una operació de cirurgia estètica
undergo plastic surgery
operació de pit, operació de la cataracta, operació de canvi de sexe
breast operation, cataract operation, sex change operation
realitzar una operació
carry out an operation, do an operation

EXERCICIS 67

1) El mes vinent han d'operar la meva àvia. ["el mes vinent" va al final.]
2) Per què l'han d'operar?
3) Espero que mai no m'hagin d'operar.
4) Li van operar de la mà.
5) Li van operar de fiblitis [phlebitis].

<- Lliçó 66 | Índex | Lliçó 68 ->
visca.com | Anglès difícil