visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

74 — Saps cosir?

Un punt curiós és que hi ha un verb en anglès, know knew known (saber, conèixer) que, davant un complement verbal, sempre anteposa el mot how. Per exemple, on el català fa servir la combinació «saber + infinitiu», com en l'exemple En Joan sap fer servir el programa, l'anglès ha d'escriure «know how + to infinitive»: Joan knows how to use the program. Vegem-ne ara uns quants exemples més.

1) Algú sap contactar amb en Toni?
Does anyone know how to get in touch with Toni?

2) No he sabut mai demanar ajut.
I've never known how to ask for help.

3) El cert és que sap guanyar diners.
He sure knows how to make money.

4) Des que vaig llegir el teu llibre sé contestar les preguntes del meu fill.
Since I read your book I have known how to answer my son's questions.

5) Si ella no hagués sabut cuinar ens hauríem aprimat molt.
If she hadn't known how to cook we would have gotten very thin.

Com que parlem del verb saber, podem assenyalar que, quan aquest vol dir posseir la ciència, la pràctica, l'art, d'una cosa, es tradueix en molts contextos en anglès per l'auxiliar modal can. Exemples:

6) Saps parlar francès? Saps cosir? Saben esquiar. No saben ballar.
Can you speak French? Can you sew? They can ski. They can't dance.

Excepció: casos en què cal distingir entre l'habilitat i la capacitat. Exemple:

7) Sé nedar però ara no puc perquè acabo de dinar.
I know how to swim but I can't now because I've just had lunch.

EXERCICIS 74

1) No sap ni escriure el seu nom.
2) Què saps fer?
3) Saber parlar anglès és cada vegada més important.

<- Lliçó 73 | Índex | Lliçó 75 ->
visca.com | Anglès difícil