visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

76 — Tot depèn de si m'estimes

Quan la conjunció catalana si es fa servir per a introduir oracions que expressen dubte o interrogació se sol traduir en anglès per if o whether. En alguns d'aquests casos, l'ús d'aquests mots és opcional, tot i que whether s'usa més quan es parla de dues possibilitats. Vegem ara uns exemples en què if i whether són sinònims; observem que, encara que es tracta de dues possibilitats, la segona no s'esmenta:

1) Em pregunto si diu la veritat.
I wonder whether/if he's telling the truth.

2) Li demanaré si li agradaria llegir el llibre d'actes.
I'll ask her whether/if she'd like to read the minutes.

3) Dubtava molt que el seu amic hagués estat mai a l'Índia.
He really doubted whether/if his friend had ever been to India.

Ara donarem un parell d'exemples en què s'esmenten ambdues possibilitats; per tant, per a molts parlants, és preferible l'ús de whether:

4) No sé si hauríem d'anar al teatre o quedar-nos a casa.
I don't know whether we should go to the theatre or stay in.

5) No sabia dir si dormien, s'endormiscaven o simplement jeien allà.
I couldn't tell whether they were sleeping, dozing or just lying there.

Dit això, hi ha quatre casos en què és obligatori l'ús de whether:

— Després de preposicions:

6) Tot depèn de si m'estimes.
It all depends on whether (no if) you love me.

— Davant d'infinitius:

7) No sabíem si riure o plorar.
We didn't know whether (no if) to laugh or cry.

— Quan la subordinada fa de subjecte o de complement:

8) Estic segur que vénen; si et donaran suport o no, és una altra qüestió.
I'm sure they're coming; whether (no if) they'll support you or not is another question.

9) L'important és si volen o no la independència.
The important thing is whether (no if) they want independence or not.

— Quan la subordinada inicia l'oració:

10) Si hi arribarem a l'hora, encara no ho sabem.
Whether (no If) we'll get there on time, we don't know yet.

Finalment observem que el mot whether també forma part de la conjunció correlativa whether... or, traduïda en català per tant si... com. Exemple:

11) Hem de marxar en deu minuts, tant si trobem els mapes com no.
We have to leave in ten minutes whether (no if) we find the maps or not.

EXERCICIS 76

1) Et preguntes si podries qualificar?
2) Dóna'm el teu parer sobre [on] si ho vam fer bé o no.
3) No puc decidir si apuntar-me a [for] les classes o anar de vacances.

<- Lliçó 75 | Índex | Lliçó 77 ->
visca.com | Anglès difícil