visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

78 — Em desafies?

Quan vol dir excitar a una lluita o una competició, el verb català desafiar se sol traduir en anglès per challenge. Exemples:

1) Et desafio a una batalla d'enginy.
I challenge you to a battle of wits.

2) No deixis que en Josep et desafiï a una partida d'escacs; estareu aquí tota la nit.
Don't let Josep challenge you to a game of chess; you'll be here all night.

3) La predicció del temps ha desafiat l'home des dels temps més remots.
Weather prediction has challenged man since ancient times.

Ara bé, quan algú desafia un altre a fer una cosa atrevida, desafiar se sol traduir de dues maneres: per dare —verb que normalment vol dir gosar o atrevir— si el qui parla vol que l'altre s'atreveixi a fer la cosa —sobretot una cosa poc prudent— i per defy si pensa que no sigui capaç de fer-ho. Exemples:

4) Em va desafiar a menjar un cuc.
He dared me to eat a worm.

5) Et desafio a dir-li això a la cara.
I dare you to say this to her face.

6) Et desafio a trobar un cotxe que gasta menys benzina.
I defy you to find a car that consumes less gas.

7) Els va desfiar a trobar ni un sol cas en què havia actuat incorrectament.
He defied them to name a single case in which he had acted improperly.

A més, quan es tracta de desafiar d'una manera desobedient una autoritat, una llei, unes normes de conducta, etc., en anglès la traducció més encertada és defy. En canvi, si hom solament desafia la validesa de tals normes, sense violar-les, la paraula més apta és challenge. Exemples contrastats:

8a) Dones i homes han desafiat aquestes lleis i demanen canvis.
Women and men have challenged these laws and demand change.
b) Dones i homes han desafiat aquestes lleis i ara s'enfronten a una condemna.
Women and men have defied these laws and now face prison terms.

9a) Desafien les convencions socials dient que són denigrants per a la dona.
They challenge social conventions saying they are degrading for women.
b) Desafien les convencions socials i viuen aïllats al camp.
They defy social conventions and live isolated in the country.

Així, doncs, l'expressió Em desafies? es pot traduir de quatre maneres:

Do you challenge me? (a una partida, per exemple)
Do you dare me? (a fer una cosa atrevida, sobretot poc prudent)
Do you defy me? (a fer el que consideres que és impossible que faci)
Do you defy me? (poses en dubte la meva autoritat?)

Finalment, quan es desafien els elements meteorològics, l'anglès utilitza el verb brave. Exemple:

10) Més de 300.000 aficionats han desafiat la intensa calor per veure el partit.
More than 300,000 fans have braved the intense heat to see the match.

EXERCICIS 78

1) Em va desafiar a córrer despullat plovent (per la pluja).
2) Desafien l'autoritat dels mestres i es neguen a anar a l'escola.
3) Et desafio a cuinar una paella tan bona com la del meu pare.
4) Ella el va desafiar (a ell) a confessar els seus defectes.

<- Lliçó 77 | Índex | Lliçó 79 ->
visca.com | Anglès difícil