visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

79 — Què hauríem de fer?

El temps condicional català es tradueix gairebé sempre en anglès pel gir «would + simple infinitive»; per exemple, menjaria = I would eat, estaries = you would be, etc. Una de les excepcions més interessants és la de la perífrasi catalana «haver de + infinitiu», ja que la forma condicional d'aquesta sovint té sentits no condicionals i, en aquests casos, es tradueix en anglès pel gir «should + simple infinitive». Vegem ara quatre significats que poden tenir el condicional d'haver de + infinitiu.

— Hipòtesi (sentit condicional)

1) Si volguessis viatjar a la Xina, hauries d'obtenir un visat.
If you wanted to travel to China, you would have to get a visa.

— Consell

2) Hauries d'estudiar més.
You should study more.

— Obligació moral

3) Hauríem d'estimar el proïsme.
We should love our fellow man.

— Inferència provisional (una conclusió que es considera probable)

4) Haurien de ser-hi, a hores d'ara.
They should be there by now.

Dit això, el problema més important a l'hora de traduir una expressió d'aquestes del català a l'anglès és saber si es tracta d'una hipòtesi, cas en què fem servir would have to, o un altre tipus d'expressió, cas en què escrivim should. Això pot causar dubtes, ja que hi ha oracions que es poden interpretar de més d'una manera. Vegem-ne ara tres exemples contrastats.

5) Què hauríem de fer?
  a) (si fos el cas; si diguéssim que sí) What would we have to do?
  b) (demanant consell; per quedar bé) What should we do?

6a) Abans que es casés amb la Maria, hauríem de conèixer-lo millor.
(si fos el cas que es casessin) Before he married Maria, we would have to know him better.
b) Abans que es casi amb la Maria, hauríem de conèixer-lo millor.
(pensem que es casaran) Before he marries Maria, we should know him better.

7) No hauries d'acceptar aquesta feina (consell) perquè hauries de llevar-te massa d'hora (hipòtesi).
You shouldn't accept that job because you would have to get up too early.

Com a regla pràctica suggerim el següent:

Traduïm en anglès el condicional d'haver de per should excepte quan es podria afegir a l'oració el gir si fos el cas (indicant així un cas hipotètic), que la traduïm per would have to.

Més exemples:

8) Hauries de conduir més a poc a poc.
  a) (perquè em poses nerviós; per a no posar en perill els altres) You should drive more slowly.
  b) (si fos el cas que plogués, per exemple) You would have to drive more slowly.

EXERCICIS 79

1) Després de dinar hauries de descansar una hora abans de nedar.
2) És un esdeveniment que mai no hauríem d'oblidar.
3) Per a treballar a Vic hauries de comprar un cotxe.
4) Segons la llei, quines banderes s'haurien d'hissar?

<- Lliçó 78 | Índex | Lliçó 80 ->
visca.com | Anglès difícil