visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

80 — Hauries d'haver fet el que jo hauria hagut de fer

En el tema anterior hem vist que, en temps condicional, la perífrasi d'obligació «haver de + infinitiu» sovint té sentits no hipotètics, concretament, sentits de consell, d'obligació moral i d'inferència. Ara farem un breu estudi sobre com es tradueixen en el passat aquests girs i veurem que, encara que les expressions a primera vista poden semblar una mica complicades, les traduccions en anglès són literals i no presenten ni conflictes ni dubtes.

Considerem primer un parell de casos que podem anomenar «consell massa tard»:

1) Has suspès l'examen? Doncs hauries d'haver estudiat més.
Have you failed the exam? Well, you should have studied more.

2) Se'ns ha acabat el vi! Hauríem d'haver-ne comprat més.
We've run out of wine! We should have bought more.
3) Si volies una dona submisa, no hauries d'haver-te casat amb una catalana.
If you wanted a submissive wife, you shouldn't have married a Catalan.

Veiem en aquests exemples que la traducció en anglès és bastant literal: p.e., hauries = you should, d'haver = have i estudiat = studied. El mateix passa quan es tracta d'un esdeveniment que semblava probable, però al final no va tenir lloc:

4) (inferència, el que sembla més probable) Hauria d'arribar a casa a les deu.
He should get home at ten.
(dit a les dotze) Encara no ha arribat a casa? Hauria d'haver tornat a les deu.
Hasn't he gotten home yet? He should have gotten back at ten.

Una altra vegada, la traducció és literal: hauria = he should, d'haver = have i tornat = gotten back.

Ara veurem el cas d'una hipòtesi que no es va produir:

5) (hipòtesi) Si no ho hagués fet el Joan, hauries hagut de fer-ho tu.
If Joan hadn't done it, you would have had to do it.

La diferència entre aquest cas i els d'abans és que, com que es tracta d'una hipòtesi, hauries es tradueix per you would have, no pas you should. La resta de l'oració es tradueix literalment: hagut = had (participis de passat) i de fer-ho = to do it.

Per acabar, considerem una oració que, malgrat ser una mica enrevessada, mostra clarament la correspondència entre el català i l'anglès:

Hauries d'haver fet el que jo hauria hagut de fer.
You should have done what I would have had to do.

EXERCICIS 80

1) Hauríem d'haver cobrat per endavant.
2) Si no tingués aquest programa hauria hagut de transcriure totes les converses a mà.
3) No haurien d'haver esperat tant temps.

<- Lliçó 79 | Índex | Lliçó 81 ->
visca.com | Anglès difícil