visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

83 — Hem de canviar d'avió?

Quan es tracta de substituir una cosa o persona per una altra del mateix tipus, el català sovint utilitza el gir «canviar de + persona/cosa». En són exemples canviar de metge, canviar d'avió, canviar de religió, etc. En molts casos, l'anglès tradueix aquestes expressions amb el gir «change + nom plural»: change doctors, change planes i change religions, respectivament. Vegem-ne ara uns quants exemples més:

1) Canvien d'idioma quan parlen amb els estrangers.
They change languages when they speak with foreigners.

2) Després de tres anys vol canviar d'estudis.
After three years she wants to change majors (o her major).

3) Canviar de signe equival a multiplicar per -1.
Changing signs is equivalent to multiplying by -1.

4) Canviar de feina pot ser positiu.
Changing jobs can be advantageous.

Quan l'expressió és més personal, l'anglès pot traduir el gir català per «change + adj. possessiu + nom singular». Exemples:

5) Els transsexuals podran canviar de nom (els seus noms).
Transsexuals will be able to change their names.

6) L'agent va canviar de to (el seu to) i va demanar que ens esperéssim.
The agent changed her tone and asked us to wait.

7) Manifesta que canviar de dieta l'obligaria a canviar de vida.
She claims that changing her diet would force her to change her life.

8) Creieu molt difícil canviar de comportament?
Do you believe it is very difficult to change your behavior?

9) Ningú no podrà fer-me canviar d'opinió.
Nobody can make me change my mind/opinion.

Finalment donarem exemples d'aquest gir que es tradueixen de maneres excepcionals:

10) Canviem de tema.
Let's change the subject (no: Let's change subjects).
11) El mes vinent canviem de pis.
We're moving next month (no: changing apartments).

12) Vull canviar d'aires.
I want a change of scene.

EXERCICIS 83

1) Per què vols canviar de farmàcia?
2) Sempre que vull parlar de la nostra relació ell canvia el tema.
3) Si fos de tu no canviaria de pis.

<- Lliçó 82 | Índex | Lliçó 84 ->
visca.com | Anglès difícil